„Przedział między US$ 100 000 – 315 000 jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny do realizacji zysków. Nie nadeszła jeszcze ostatnia wykładnicza fala hossy. Zdecydowanie trzeba potrafić wyjść pieniędzmi”.

https://bitcoin.pl/kamil-gancar

„W szóstej klasie miałem już czerwony pasek, a w ostatniej klasie gimnazjum średnią 5,6. Byłem niestandardowy – nie byłem kujonem, ja po prostu wiedziałem”.

https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/ludzie-z-planety-mensa/kw926

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here