Zobacz jaka jest forma prawna Gancarz:

FUNDACJA „BLOCKCHAIN DEVELOPMENT FOUNDATION” 

Forma prawna: fundacja
KRS: 0000707404
NIP: 7252244107
REGON: 368944428
Data rejestracji: 8 grudnia 2017 r.
Adres siedziby: Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, Polska

BITFOLD R&D:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000840803
NIP: 7252299166
REGON: 386040760
Data rejestracji 11 maja 2020 r.
Adres siedziby Wólczańska 143, 90-525 Łódź, Polska 

INVEST MANAGEMENT KAMIL GANCARZ

Forma Prawna: indywidualna działalność gospodarcza
Adres siedziby: 95-100 Zgierz, ul. ks. Szczepana Rembowskiego 65/ 33
NIP: 7322013667
REGON:100810865
Data rejestracji: 2010-01-04
Adres siedziby: KS. REMBOWSKIEGO 65/33, 95-100, Zgierz, Polska

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here