Taka jest forma prawna Trader21:

SMART BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 0000858813
80 udziałów o wartości 4k, kapitał zakładowy 5k

„GLOB MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 0000167164
34 udziały o wartości 51k, kapitał zakładowy 153k

INTELIGENTNY INWESTOR XXI WIEKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 0000818109
30 udziałów o wartośći 3k, kapitał zakładowy 7k

INDEPENDENT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 0000854081
70 udziałów o wartości 3,5k, kapitał zakładowy 5k

INDEPENDENT PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 0000818114
30 udziałów za 3k, kapitał zakładowy 8,9k

CCSVI CLINIC SP Z O O (KRS: 0000269729) – już nie jest udziałowcem, spółka zmieniła nazwę 

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here