Mr Advice zrzeszył najwięcej fanów — nie wiadomo tylko czy swoich, czy kryptowalut. Już za tysiąc złotych miesięcznie możesz uzyskać dostęp do jego grupy, gdzie wykwalifikowani analitycy rynku rzekomo skutecznie wyczytują przyszłość z pionowych, bądź poziomych kresek. Swoje usługi oferuje w ramach dwóch podmiotów — prowadzonych w Polsce i w ZEA.

Sprzedawane usługi:Cena:
SzkoleniaPodstawowy – 865 zł/m-c
Zaawansowany – 1320 zł/m-c
Konsultacja349 zł/h
2999 zł/10h

Co się u niego dzieje?

Informacje

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here