Radosław Rygielski w pewnych środowiskach uchodzi za specjalistę od kryptowalut, a konkretniej spekulacyjnego wymiaru tego świata. W sieci za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych sprzedaje kursy oraz szkolenia swoje i osób współpracujących w ramach podmiotu CRYPTOGRAPHY RESEARCH sp. z o.o. szerzej znanego jako InstytutKryptografii.pl. Mimo doradczego charakteru swoich usług doradcą finansowym nie jest. Wpis do KRS wyżej wspomnianej spółki istnieje od 03.2019 roku. W zapisach polityki prywatności pojawia się także CRYPTOGRAPHY RESEARCH LTD z siedzibą w Wielkiej
Brytanii, zarejestrowana w rejestrze spółek Limited pod numerem 11025664, jako podmiot zarządzający danymi osobowymi.

Sprzedawane usługi:Cena:
Szkolenia3970 zł
GrupaW cenie szkolenia

Co się u niego dzieje?

Informacje

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here