Stan na dzień 27.12.2021

  • YouTube (R. Rygielski) – 33,3k subskrybcji / 1,9m odtworzeń
  • Facebook (Radosław Rygielski) – 6,1k polubień
  • Facebook (Grupa: Instytut Krypografii — Rygielski) – 28k członków

……

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here