Kolejna strona z grupy „Independent” – https://jaknieplacicpodatkow.pl/ – Independent Finance.

Firma oferuje kilka usług: zakładanie spółek w innych jurysdykcjach podatkowych, planowanie podatkowe, konsultacje oraz inne np. tworzenie rozwiązań prawnych dla kantorów czy giełd kryptowalut.

Koszta:

  • Godzina konsultacji (jak i rozmowy wstępnej): 1000 PLN.
  • Osobiste spotkanie w Warszawie: 2000 PLN.
  • Planowanie podatkowe 1200 PLN/h.
  • Alerty podatkowe 1700 PLN za roczną subskrypcję.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here