https://www.independentmetals.pl/

Platforma do wystawiania ofert sprzedaży/kupna kruszców. Taki OLX, ale dla metali. Platforma ma opinię „drogiej”, zważając na to, że użytkownicy sami dyktują cenę, za jaką sprzedają swoje produkty. Póki co (01.2022) wystawianie ofert na stronie jest darmowe (zastrzeżenie na stronie Tradera21, że będzie darmowa przez kilka-kilkanaście pierwszych miesięcy istnienia serwisu) w celu budowania zasięgów.

https://independenttrader.pl/niezbednik,zloto-i-srebro.html

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the Komentarz text will be automatically embedded. Drop file here